選手紹介

U-18

IWAO Shuto
ONO Yu
OTSU Shinnosuke
MIURA Yuga
SAKAI Kota
NITTA Rio
MATSUTAKA Ren
KODAMA Rumiya
INOUE Yurata
ISHII Konosuke
KANEKO Shuta
KITAHARA Rikuto
KONDO Shunto
MATSUZAKI Shogo
YOSHII Rukito